top of page

Waarborg van kwaliteit, service en vakmanschap

De SEMH (Stichting Erkenningsregeling Leverancier Medische Hulpmiddelen) is een onafhankelijke organisatie die in samenspraak met de branche, gebruikersorganisaties en zorgverzekeraars, eisen opstelt waaraan een goed leverancier dient te voldoen.

Elk jaar controleerd de SEMH aan de hand van een toetsing of de erkende leveranciers aan de gestelde eisen voldoen. Voor u betekent dit een waarborg voor kwaliteit, service en vakmanschap. Door de SEMH erkende leveranciers mogen voor hun klant declareren bij de zorgverzekeraar.

Logo SEMH-erkend_RGB_website.jpg

LiVage heeft o.a. contracten met:

Recht op vergoeding door uw verzekeraar

Ook de aanvraag voor de vergoeding bij uw zorgverzekeraar nemen wij u graag uit handen. Alle zorgverzekeraars in Nederland bieden een basisvergoeding. Voor 2024 is de basisvergoeding vastgesteld op 465 euro. Wanneer u aanvullend verzekerd bent hebben sommige zorgverzekeraars nog een extra bedrag beschikbaar. LiVage Haarwerken heeft een contract met de meeste verzekeraars in Nederland. Staat uw zorgverzekeraar er niet bij neem dan contact met ons op.

Bent u benieuwd of u recht heeft op aanvullende vergoeding? Vraag het na bij uw verzekeringsmaatschappij of kijk op de website van LiVage Haarwerken. Het Zorgpunt kan u er ook alles over vertellen.

bottom of page